Subsidie verduurzaming MKB tijdelijk stopgezet

Op 13 juli heeft het kabinet  besloten om de SVM subsidie tijdelijk stop te zetten met ingang van 14 juli 2022.  Volgens het ministerie van Economische Zaken (EZ) wordt er door adviseurs misbruik gemaakt van deze regeling. Bedrijven worden o.a. benaderd met ‘gratis energieadvies’ onder deze regeling. 

Voor werkzaamheden die zijn uitgevoerd vóór 14 juli 2022 kan nog wel subsidie worden aangevraagd.  Het ministerie van EZ verwacht dat de subsidie dit najaar weer wordt opengesteld. Hierbij zullen de voorwaarden waarschijnlijk wel strikter zijn.

Er is nog ruim voldoende budget beschikbaar voor deze regeling.

Meer informatie kunt u vinden op de website van RVO.