Status salderingsregeling zonnepanelen 

Is de salderingsregeling zonnepanelen gered door de overwinning van PVV en Geert Wilders? Dit zijn de drie scenario’s. 

Na het bekend worden van de exit-poll noemde Geert Wilders in zijn speech de BoerBurgerBeweging (BBB) samen met de VVD en de NSC als beoogde coalitiepartners.  

Het kabinet Rutte IV maakte vorig jaar de keuze om de afbouw van de salderingsregeling uit te stellen tot 1 januari 2025 om zonnepaneeleigenaren vanaf dat kalenderjaar versneld minder voordeel te bieden. Op het moment is het onzeker of de afbouw door kan gaan.  

De PVV, BBB en de NSC stemden alle drie tegen het wetsvoorstel om de salderingsregeling af te bouwen.  

Scenario 1: Eerste Kamer keurt wet goed 

De Eerste kamer zou nog voor het aantreden van het nieuwe kabinet de behandeling van het wetsvoorstel kunnen afronden dat voorziet in de afbouw van het salderen. Dit is absoluut geen zekerheid. Demissionair minister Jetten is voor een meerderheid afhankelijk van Groenlinks-PvdA en deze partij heeft op de BBB na de meeste zetels in de Eerste Kamer. Zij gaven eerder al aan zich zorgen te maken over de gevolgen voor de uitrol van zonnepanelen op huurwoningen wanneer het salderen afgebouwd wordt.  

Scenario 2: Tweede Kamer vraagt minister wetsvoorstel in te trekken 

De nieuwe Tweede Kamer verzoekt de regering om het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling in te trekken. Dit gaat via een motie, maar de minister heeft recht om een motie naast zich te leggen. 

Scenario 3: nieuw kabinet trekt wetsvoorstel in 

Zodra het kabinet aantreedt, kunnen zij het wetsvoorstel voor afbouw van de salderingsregeling intrekken. Mocht dit gebeuren dan kan dit alleen op de voorwaarde dat de Eerste Kamer op dat moment nog niet heeft ingestemd met de afbouw van de salderingsregeling. 

Bron: SolarMagazine