Digitale check

Informatieplicht

HomeDigitale Checks • Digitale Check Informatieplicht

Naast het uitvoeren van de verplichte maatregelen heeft u een informatieplicht. U moet bij de RVO melden welke van de verplichte maatregelen u al hebt uitgevoerd en een planning opgeven wanneer u de overige verplichte maatregelen gaat uitvoeren.

Deze verplichting bestaat sinds 2019 en heeft als doel om te controleren of bedrijven inderdaad energie besparen. Elke 4 jaar meldt u aan de overheid welke maatregelen u al hebt genomen. Heeft u nog geen melding ingediend? Doe dit dan zo snel mogelijk. Als u geen melding doet, kan er een boete worden opgelegd.

De melding doet u in het eLoket van de RVO. Hier staat de Erkende Maatregelenlijst weer voor u klaar. Per maatregel geeft u aan of u deze al hebt genomen of niet. Heeft u hem nog niet genomen, dan legt u uit waarom niet. Het is dus wel handig als iemand het rapport invult die voldoende technische kennis van het pand en uw apparatuur heeft. Verder heeft u een e-herkenning niveau 3 nodig.

De overheid handhaaft steeds strenger op het voldoen aan de informatieplicht én op het besparen op energie. U krijgt wel altijd vooraf een waarschuwing en de vraag om alsnog aan de regel te voldoen.

Informatieplicht: huurder of verhuurder

Het antwoord hierop is nogal juridisch. De ‘drijver’ van de inrichting is verantwoordelijk voor de rapportageplicht en het besparen van energie. En de drijver kan zowel de huurder als de verhuurder zijn. Er is altijd maar één drijver, behalve als er bijvoorbeeld 2 bedrijven een deel van het pand huren. Dan kunnen beide huurders drijver zijn.

De drijver is degene die het pand exploiteert. Degene die de zeggenschap en de macht heeft om de verplichte maatregelen te nemen. Als het goed is, staan hier afspraken over in het huurcontract. Pak die er dus even bij als u het niet zeker weet.

Of  de informatieplicht voor uw (bedrijfs)locatie van toepassing is  vindt u hier op de website van de RVO.

Weten welke maatregelen voor u van toepassing zijn? Dit kunt u hier opzoeken.

Vragen of hulp nodig?

Vindt u het te ingewikkeld om zelf uw melding te doen ? Vraag dan een vrijblijvend (video) gesprek aan met één van onze adviseurs. Vul uw gegevens in op de contactpagina en wij bellen u voor een afspraak.