Nieuws

Subsidie verduurzaming MKB tijdelijk stopgezet

De SVM-subsidie is tijdelijk stopgezet, omdat hier volgens het ministerie van EZ misbruik van werd gemaakt. De verwachting is dat de subsidie later -met striktere voorwaarden- weer zal worden opengesteld.

Subsidie voor samenwerking aan duurzaam agrarisch verdienmodel

De provincie Noord-Brabant heeft een nieuwe subsidieregeling, bestemd voor agrariërs die samen een duurzaam verdienmodel willen uitwerken.

Laadpalen verplicht voor bedrijven

Gaat u een nieuw bedrijfspand bouwen? Of een bestaand pand renoveren? Dan is het vanaf maart 2020 verplicht om minimaal 1 laadpaal te plaatsen in geval van > 10 parkeerplaatsen.

Nieuwe subsidie verduurzamen MKB

MKB-ondernemers die een eigen bedrijfsruimte hebben of huren, kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een nieuwe subsidieregeling. Dit is o.a. afhankelijk van het energieverbruik.

Subsidie SDE++ 2021 open vanaf 21 september

Tussen 21 september en 14 oktober kan de SDE++ subsidie worden aangevraagd. Hoe eerder u deze subsidie aanvraagt, hoe meer kans op toekenning.

Hulp bij de aanvraag? Vul dan het formulier in.

Nieuwe subsidie verduurzaming bedrijfspand

Er wordt een nieuwe subsidie beschikbaar gesteld voor MKB-ondernemers (incl. agrarische ondernemers) om advies in te winnen over verduurzaming. Een aanvraag indienen kan vanaf 1 oktober 2021 en er gelden slechts enkele voorwaarden.

RvO: industrie zet fors in op energie-innovatie

De industrie staat voor een grote opgave om met innovaties CO2-uitstoot te verminderen. Voor deze innovaties zijn budgetten nodig en ook beschikbaar. In 2020 ging bijvoorbeeld € 125 miljoen naar innovaties in de industriële sector.