Laadpalen verplicht voor bedrijven

Wist u dat het vanaf maart 2020 verplicht is om bij de bouw van een nieuw (of de renovatie van een bestaand) bedrijfspand met meer dan 10 parkeerplekken, minimaal 1 laadpaal te realiseren? Bovendien moet er leidinginfrastructuur (loze leidingen) worden aangelegd voor 1 op de 5 parkeerplekken.

De energieprestatie-eisen voor gebouwen zijn vastgelegd in het bouwbesluit. Deze eisen zijn gebaseerd op de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III). Deze Europese richtlijn geldt voor alle gebouwen waar energieprestatie-eisen voor gelden. Kort gezegd betekent dat voor alle bedrijfs- en kantoorgebouwen die worden
verwarmd.

Wat houdt de verplichting concreet in?

  • De eigenaar van een bedrijfspand moet bij nieuwbouw of ‘ingrijpende’ renovatie 1 laadpaal per 10 parkeerplaatsen realiseren.
  • Vanaf 2025 moet er bij bestaande utiliteitsgebouwen met meer dan 20 parkeerplaatsen minimaal één laadpunt zijn.
  • De definitie van ‘ingrijpende’ renovatie is vervanging, vernieuwing of vergroting van 25% of meer van de bouwschil.
  • Uitzondering: de verplichting geldt niet als de laadinfrastructuur meer dan 7% van de renovatie kost.

Meer informatie vindt u op de website van de RVO.