Per sector

Kantoren

De kabinetsdoelstelling om in 2030 45% en in 2050 95% minder CO2 uit te stoten, heeft voor kantooreigenaren grote gevolgen. Om te voldoen aan de wet moeten zij hun kantoren verduurzamen. Dat betekent in veel gevallen renoveren. 

Om bij te dragen aan verlaging van de CO2-uitstoot zoals opgenomen in het Klimaatakkoord, moet uw kantoorgebouw vanaf 2023 verplicht zijn voorzien van minimaal energielabel C. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet uw gebouw niet aan deze eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. In het Klimaatakkoord is zelfs de ambitie opgenomen dat dit in 2030 energielabel A moet zijn. Voor gebouwen met een minimale grootte van 50 m2 en/of een overheids- of publieksfunctie is een energielabel altijd verplicht, maar er is een aantal situaties waarin een energielabel niet verplicht is. Met behulp van onderstaand stroomschema ziet u snel of deze uitzondering ook voor uw organisatie geldt.

Naast de verplichting is energie besparen goed voor de uitstraling van uw bedrijf of voor het verlagen van de energierekening, maar het is ook zeker niet vrijblijvend. Wanneer uw kantoor meer verbruikt dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas bent u verplicht alle energiebesparende maatregelen uit te voeren die zichzelf binnen vijf jaar terugverdienen. In het energieakkoord is afgesproken meer prioriteit te geven aan toezicht op deze verplichtingen. Naast de reguliere milieucontroles, waarin energie wordt meegenomen, bezoeken toezichthouders daarom in de komende jaren kantoren, scholen en zwembaden voor een specifieke controle op de energiebesparingsverplichtingen.

Hogere resolutie stroomdiagram energielabel kantoren
Bron: Heem Bouw B.V.
Nabewerking hogere resolutie: Altena Onderneemt Slim
Klik op de afbeelding voor een grotere weergave

Welke maatregelen?

Om aan de slag te gaan met energiebesparing bij kantoren is voor de ‘sector’ kantoren ook een Erkende Maatregelenlijst (EML) opgesteld. Wanneer u al deze erkende maatregelen treft, voldoet u aan de wettelijke verplichtingen. Daarnaast geldt vanaf 2023 de verplichting dat een kantoor, met een oppervlakte groter dan 100m2, minstens energielabel C heeft. Vanaf 2030 moeten kantoren energielabel A hebben.

Hoe ga ik aan de slag?

Wat en waar u in uw kantoor kunt besparen is sterk afhankelijk van uw situatie en van de maatregelen die u al heeft getroffen. Ook hier is de Erkende Maatregelenlijst (EML) een goed vertrekpunt.

Voor een vollediger beeld kunt u een maatwerkadvies laten uitvoeren door een gecertificeerd energieadviseur. Deze vindt u bij kwaliteitsregister CentraalRegisterTechniek of FEDEC. De adviseur kan u ook verder  begeleiden in het maken van een plan van aanpak en het treffen van maatregelen.

Top 3 maatregelen kantoren

1. Verlichting

Verlichting is één van de grote energieverbruikers in kantoren. Heeft u al energiezuinige lampen, daglichtregeling en bewegingsmelders? Als dat niet zo is, kunt u daarmee fors besparen op de energierekening.

2. Optimaliseren van instellingen installaties

Optimaliseren van instellingen van installaties aan de hand van een onafhankelijke Installatie Performance Scan. De investeringen zijn beperkt en het levert u vrijwel direct winst op.

3. Inzicht in uw energieverbruik

Een goed inzicht in uw energieverbruik helpt u blijvend te besparen. Dat kan met een energiemanagementsysteem gekoppeld aan uw slimme energiemeter. Bijkomend voordeel is dat u hiermee ook uw jaarlijkse energierekening kunt controleren en opvolgen.

Zijn er subsidies en regelingen?

Voor investeringen in energiebesparende maatregelen zijn fiscale regelingen en subsidies beschikbaar. Op de website van RVO ziet u een volledig overzicht van de mogelijkheden. U kunt zoeken per branche, per maatregel of doel van de investering. De belangrijkste regelingen voor kantoren zijn:

  • EIA: de Energie investeringsaftrek is er voor bedrijven die investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. U kunt 49% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst.
  • MIA/Vamil: de Milieu-investeringsaftrek is er voor bedrijven die investeren in milieuvriendelijke technieken. De MIA geeft een investeringsaftrek oplopend tot 36% van het investeringsbedrag. De Vamil biedt u de mogelijkheid om 75% van de investeringskosten op een door uzelf te bepalen tijdstip af te schrijven.
  • SDE++: Stimulering Duurzame Energieproductie is voor bedrijven die hernieuwbare energie (gaan) produceren uit bijvoorbeeld zonnepanelen. De subsidieregeling staat open voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën Biomassa, Geothermie, Water, Wind en Zon. U kunt dit niet langer aanvragen in 2023. De regeling is gesloten voor aanvragen. Dit wordt waarschijnlijk in maart 2024 weer opengesteld.
  • Investeringssubsidie Duurzame Energie: de ISDE is er voor de aanschaf van een aansluiting op een warmtenet, warmtepomp, zonneboiler en zonnepanelen.
  • SEBA: De Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfs Auto’s is bedoeld voor ondernemers die een nieuwe volledig emissieloze bedrijfsauto kopen of hier een financial of operationeel lease contract voor afsluiten. Het budget voor 2023 is sinds 9 oktober op. Nieuwe aanvragen wijzen ze af. 2024 is het laatste jaar voor de SEBA.

Voor de eerste twee regelingen is het noodzakelijk dat u belastingplichtig bent voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting.

Vragen of hulp nodig?

Vul dan uw gegevens en uw vraag in op het formulier op de contactpagina en wij nemen contact met u op.