Per sector

MKB & industrie

Waar begin ik?

Ook voor industriële ondernemingen is de lijst verplichte maatregelen (EML) een goed vertrekpunt voor het nemen van maatregelen. Voor veel sectoren zijn er EML’s opgesteld. Kies daarbij voor de juiste sector voor uw onderneming of organisatie. Daarnaast is vooral ook uw eigen ambitieniveau van belang.

Waar moet u verder rekening mee houden:

Volg de link bij de hier genoemde onderwerpen voor meer informatie.

Zijn er regelingen en subsidies?

De regelingen en subsidies die mogelijk van toepassing zijn vindt u hier.

Voor investeringen in energiebesparende maatregelen zijn fiscale regelingen en subsidies beschikbaar. Op de website van RVO ziet u een volledig overzicht van de mogelijkheden. U kunt zoeken per branche, per maatregel of doel van de investering. De belangrijkste regelingen voor industrie zijn:

  • EIA: de Energie investeringsaftrek is er voor bedrijven die investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. U kunt 49% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst.
  • MIA/Vamil: de Milieu-investeringsaftrek is er voor bedrijven die investeren in milieuvriendelijke technieken. De MIA geeft een investeringsaftrek oplopend tot 36% van het investeringsbedrag. De Vamil biedt u de mogelijkheid om 75% van de investeringskosten op een door uzelf te bepalen tijdstip af te schrijven.
  • SVM: De Subsidieregeling Verduurzaming MKB is bedoeld voor MKB-ondernemers die willen verduurzamen. De subsidie kan worden gebruikt voor het aanvragen van advies én voor ondersteuning bij het uitvoeren van maatregelen. Deze regeling is specifiek voor kleine ondernemingen die een jaarlijks energieverbruik hebben dat kleiner is dan 25.000 m3 gas en minder dan 50.000 kWh elektriciteit. Looptijd was van april tot september 2023. Op de site van RvO staat niet dat dit verlengd wordt in 2024.
  • SDE++: Stimulering Duurzame Energieproductie is voor bedrijven die hernieuwbare energie (gaan) produceren uit bijvoorbeeld zonnepanelen. De subsidieregeling staat open voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën Biomassa, Geothermie, Water, Wind en Zon. U kunt niet langer aanvragen in 2023. De regeling is gesloten voor aanvragen. Dit wordt waarschijnlijk in maart 2024 weer opengesteld.
  • Investeringssubsidie Duurzame Energie: de ISDE is er voor de aanschaf van een aansluiting op een warmtenet, warmtepomp, zonneboiler en zonnepanelen.
  • SEBA: De Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfs Auto’s is bedoeld voor ondernemers die een nieuwe volledig emissieloze bedrijfsauto kopen of hier een financial of operationeel lease contract voor afsluiten. Het budget voor deze subsidie is sinds 9 oktober 2023 op. Nieuwe aanvragen wijzen we af. 2024 is het laatste jaar van de SEBA.

Voor de eerste drie regelingen is het noodzakelijk dat u belastingplichtig bent voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. 

Vragen of hulp nodig?

Bij Altena Onderneemt Slim kunnen we u helpen bij het verzorgen van een subsidie aanvraag of de verplichte melding. Vul dan het formulier in op de contactpagina en wij nemen contact met u op.