Disclaimer

DISCLAIMER

Altena Verduurzaamt Slim  behoudt alle rechten (waaronder auteurs- en merkrechten) met betrekking tot op www.altenaverduurzaamtslim.nl, www.altenawoontslim.nl, www.altenaonderneemtslim.nl en de woontslimshop.nl  (samen aangeduid als DUURZAAM STOER) gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is uitsluitend toegestaan deze informatie zonder schriftelijke toestemming te gebruiken, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, indien dat met bronvermelding gebeurt. Het auteursrecht op de inhoud van deze websites en de webwinkel berust bij Stichting Duurzaam Stoer.

Hoewel Stichting Duurzaam Stoer bij het maken en bijhouden van de websites en de webwinkel  de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. Aan de informatie op onze websites en de webwinkel  kunt u  geen rechten ontlenen. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. DUURZAAM STOER  wijst iedere aansprakelijkheid terzake van de hand.

Juli 2021