Digitale check

Wettelijke verplichtingen

HomeDigitale Checks • Wettelijke verplichtingen

Uw organisatie heef te maken met een aantal verplichtingen op het gebied van energiebesparing en verduurzaming. Hieronder vindt u informatie over deze verplichtingen. Het toezicht op de uitvoering van de maatregelen ligt bij de gemeente. De Omgevingsdienst Midden en West-Brabant,  OMWB, is de organisatie die het toezicht namens de gemeente uitvoert.

U kunt via de interactieve vragenlijst op de site van de RVO eenvoudig nagaan welke verplichtingen op uw organisatie van toepassingen zijn. 

Ga direct naar het betreffende onderwerp:

Verplichte maatregelen

Stroomdiagram verplichte maatregelen
Bron: Kuiper Engineers
Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

We hebben een eenvoudige tool voor u beschikbaar om te bepalen welke verplichting op uw organisatie van toepassingen is. Via deze tool vindt u niet alleen de maatregelen die moet nemen, maar ook wat de investeringen zijn en wat de terugverdientijd is.

Uitgebreide informatie over de verplichte maatregelen vindt u hier op de site van de RVO.

Vragen of hulp nodig?

Vindt u het te ingewikkeld om zelf de scan ‘verplichte maatregelen’ te doorlopen? Vraag dan een vrijblijvend (video)gesprek aan met één van onze adviseurs. Stel uw vraag via het formulier op de contactpagina en wij nemen contact met u op.

Informatieplicht

Naast het uitvoeren van de verplichte maatregelen heeft u een informatieplicht. U moet bij de RVO melden welke van de verplichte maatregelen u al hebt uitgevoerd en een planning opgeven wanneer u de overige verplichte maatregelen gaat uitvoeren.

Deze verplichting bestaat sinds 2019 en heeft als doel om te controleren of bedrijven inderdaad energie besparen. Elke 4 jaar meldt u aan de overheid welke maatregelen u al hebt genomen. Heeft u nog geen melding ingediend? Doe dit dan zo snel mogelijk. Als u geen melding doet, kan er een boete worden opgelegd.

De melding doet u in het eLoket van de RVO. Hier staat de Erkende Maatregelenlijst weer voor u klaar. Per maatregel geeft u aan of u deze al hebt genomen of niet. Heeft u hem nog niet genomen, dan legt u uit waarom niet. Het is dus wel handig als iemand het rapport invult die voldoende technische kennis van het pand en uw apparatuur heeft. Verder heeft u een e-herkenning niveau 3 nodig.

De overheid handhaaft steeds strenger op het voldoen aan de informatieplicht én op het besparen op energie. U krijgt wel altijd vooraf een waarschuwing en de vraag om alsnog aan de regels te voldoen.

Informatieplicht: huurder of verhuurder

Het antwoord hierop is nogal juridisch. De ‘drijver’ van de inrichting is verantwoordelijk voor de rapportageplicht en het besparen van energie. En de drijver kan zowel de huurder als de verhuurder zijn. Er is altijd maar één drijver, behalve als er bijvoorbeeld 2 bedrijven een deel van het pand huren. Dan kunnen beide huurders drijver zijn.

De drijver is degene die het pand exploiteert. Degene die de zeggenschap en de macht heeft om de verplichte maatregelen te nemen. Als het goed is, staan hier afspraken over in het huurcontract. Pak die er dus even bij als u het niet zeker weet.

Of  de informatieplicht voor uw (bedrijfs)locatie van toepassing is  vindt u hier op de website van de RVO.

Weten welke maatregelen voor u van toepassing zijn? Dit kunt u hier opzoeken.

Vragen of hulp nodig?

Vindt u het te ingewikkeld om zelf uw melding te doen ? Vraag dan een vrijblijvend (video) gesprek aan met één van onze adviseurs. Vul uw gegevens in op de contactpagina en wij bellen u voor een afspraak.

EED-verplichting

Wanneer verplicht

De EED audit is vanuit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) verplicht voor bepaalde organisaties. Heeft uw organisatie meer dan 250 fte in dienst of een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen en een jaarlijkse balanstotaal van €43 miljoen? Dan bent u verplicht om elke vier jaar met een energie-audit uw energiestromen in kaart te brengen.

Stroomdiagram verplichte maatregelen
Bron: Kuiper Engineers
Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

Vrijstelling

Is uw organisatie EED audit plichtig, maar al in het bezit van een ISO 50001 of ISO 14001 certificering aangevuld met een energiecertificaat? Dan bent u vrijgesteld van het uitvoeren van een EED energie audit. Ook als uw organisatie een door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat erkend keurmerk heeft, hoeft u geen EED audit uit te voeren.

Vrijstelling

Uitgebreide informatie voer de EED verplichting vindt u hier op de website van de RV0.

Vragen of hulp nodig?

Vul dan uw gegevens en uw vraag in op het formulier op de contactpagina en wij nemen contact met u op.

Label C voor kantoren

Stroomdiagram energielabel c voor kantoren
Bron: Duurzaam Ondernemen
Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

Verplicht energielabel

U heeft nu al de verplichting om voor uw bedrijfsgebouwen en kantoren een energielabel te hebben als u deze gebouwen geheel of gedeeltelijk verhuurt of verkoopt. Met ingang van 1 januari 2023 moeten kantoren* met een oppervlakte van 100 m2 of meer een energielabel C hebben of beter. Deze verplichting geldt ook voor vergelijkbare ruimten zoals kantines.

*De verplichting voor minimaal energielabel C geldt voor alle kantoorpanden en vergelijkbare ruimten die voldoen aan onderstaande criteria:
Panden die groter zijn dan 100 m2.
Een kantoorfunctie hebben voor > 50% van het totale gebruiksoppervlak.
Over twee jaar nog in gebruik zijn als kantoor.
Geen monument of tijdelijk gebouw zijn.

Voor het bepalen van het energielabel moet u een gecertificeerde adviseur inschakelen. Bij Altena Onderneemt Slim kunt u een gratis eerste gesprek aanvragen met een adviseur. Stel de vraag via het formulier op de contactpagina.

Digitale check

Via deze link kunt u direct zien welke maatregelen u kunt nemen en wat de geschatte kosten zijn.

Energielabel C

Energielabel C betekent in de praktijk vaak dat kantoorgebouwen van 1980 of ouder energiebesparende maatregelen moeten nemen. Als u het energielabel van uw kantoor wilt laten bepalen, overweeg dan ook aanvullende maatregelen te nemen om de werkomgeving gezond & duurzaam te maken. Het is bewezen dat een gezond kantoor leidt tot meer tevreden medewerkers en een lager ziekteverzuim.

Vragen of hulp nodig?

Vul dan uw gegevens en uw vraag in op het formulier op de contactpagina en wij nemen contact met u op.