Subsidie verduurzaming MKB tijdelijk stopgezet

Subsidie verduurzaming MKB tijdelijk stopgezet

Op 13 juli heeft het kabinet  besloten om de SVM subsidie tijdelijk stop te zetten met ingang van 14 juli 2022.  Volgens het ministerie van Economische Zaken (EZ) wordt er door adviseurs misbruik gemaakt van deze regeling. Bedrijven worden o.a. benaderd met...
Laadpalen verplicht voor bedrijven

Laadpalen verplicht voor bedrijven

Wist u dat het vanaf maart 2020 verplicht is om bij de bouw van een nieuw (of de renovatie van een bestaand) bedrijfspand met meer dan 10 parkeerplekken, minimaal 1 laadpaal te realiseren? Bovendien moet er leidinginfrastructuur (loze leidingen) worden aangelegd voor...
Nieuwe subsidie verduurzamen MKB

Nieuwe subsidie verduurzamen MKB

MKB-ondernemers die een eigen bedrijfsruimte hebben of huren, kunnen in aanmerking komen voor een nieuwe subsidieregeling als ze maximaal  25.000 m3 gas en 50.000 kWh elektriciteit per jaar verbruiken. De subsidieregeling loopt van 1 oktober 2021 t/m 30...
Subsidie SDE++ 2021 open vanaf 21 september

Subsidie SDE++ 2021 open vanaf 21 september

Tussen 21 september en 14 oktober 2021 kan de SDE++ subsidie worden aangevraagd.Hoe eerder u subsidie aanvraagt, hoe meer kans op toekenning. De subsidie bedragen zijn nog niet bekend. Zodra deze informatie beschikbaar is melden we dit op deze website. Hulp bij...
Nieuwe subsidie verduurzaming bedrijfspand

Nieuwe subsidie verduurzaming bedrijfspand

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft bekend gemaakt dat het ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) gaat steunen bij het verduurzamen van hun bedrijf. Dat geldt ook voor agrarische ondernemers. De subsidie bedraagt maximaal 2.500 euro....