Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen in onze gemeente leveren een belangrijke economische bijdrage aan de lokale en regionale economie. In de verschillende kernen van Altena hebben we ruim 15 bedrijventerreinen. Daarnaast kennen we twee grotere bedrijventerreinen: de bruine Kilhaven in Werkendam met een sterk focus op binnenvaart (in brede zin) en de Rietdijk in Giessen met een concentratie van logistieke dienstverleners.  Tenslotte hebben we nog het regionale bedrijventerrein Kop van Brabant. 

Naast een belangrijke economische bijdrage zorgen de activiteiten op de terreinen ook voor een flink energieverbruik. De bedrijventerreinen kunnen daarom een belangrijke rol spelen bij de energietransitie en verduurzaming van Altena.

Kansen energiebesparing en verduurzaming op bedrijventerreinen

Naast de mogelijkheden tot energiebesparing bij de individuele bedrijven, hebben bedrijventerreinen een paar extra mogelijkheden om energie te besparen of te verduurzamen:

1. Collectief elektriciteit produceren

Ondernemers kunnen gezamenlijk een collectief project opstarten waarbij op een groot dak of op beschikbare grond een collectief zonnepark wordt gerealiseerd. Er zijn twee verschillenden subsidietrajecten waar gebruik van kan worden gemaakt. In de eerste plaats is dat de SDE++ subsidie en daarnaast de SCE subsidie.

2. Netwerk capaciteit managen

Door de beperkte ruimte op het elektriciteitsnet in Altena is het op veel plaatsen niet mogelijk om individuele of collectieve zonne-energieprojecten te realiseren.  Door op collectief niveau energievraag en energieproductie op elkaar af te stemmen, kan de congestie bij de transformator of het midden-spanningsstation van de netbeheerder worden beperkt. Zo ontstaat er weer ruimte om meer duurzame energie te produceren op het bedrijventerrein zelf. 

3. Onderlinge energielevering

Uitgangspunt is de gezamenlijke wens om (bedrijfs)daken in Altena maximaal te benutten voor de productie van zonne-energie. Als bedrijven hun daken maximaal van zonnepanelen voorzien, kan de elektriciteit die ze zelf niet nodig hebben worden verkocht aan de collega’s op het bedrijventerrein. Adviseurs van Altena Onderneemt Slim kunnen het lokale handelsplatform om energie uit te wisselen realiseren en faciliteren.

4. Collectieve energieopslag

Vanwege het eerdergenoemde capaciteitstekort op het elektriciteitsnet moet er naast de productie ook worden gekeken naar de opslag van energie. Individuele oplossingen zijn of duur (batterijen) of niet goed mogelijk (warmteopslag). Deze initiatieven kunnen goed op het niveau van bedrijventerrein worden opgepakt.

5. Collectieve inkoop 

Door duurzame oplossingen of producten collectief in te kopen kunnen er aanzienlijke inkoopvoordelen worden behaald. Altena Onderneemt Slim kan dit soort collectieve inkoopacties van A-Z voor u organiseren.

Subsidies

Naast de subsidies voor individuele ondernemingen, is er voor samenwerking op bedrijventerrein of innovatie (collectieve opslag) een extra subsidiemogelijkheid:

 • LIFE

  LIFE is een Europees subsidieprogramma waaronder initiatieven op het terrein van duurzame energie kunnen worden ingediend. Er kan mogelijk ook worden aangehaakt bij één van de reeds ingediende projecten. Als hier belangstelling voor is, dan zorgen wij ervoor dat een gespecialiseerde subsidie-expert contact met uw vertegenwoordiger van het bedrijventerrein opneemt. De projectkosten voor een individueel project moeten minimaal € 1 miljoen bedragen.

Financiering

Voor de specifieke financiering van verduurzaming en energiebesparing op bedrijventerreinen zijn er ook een aantal specifieke mogelijkheden:

 • Smart Capital

  De BOM (Brabantse OntwikkelingsMaatschappij) co-financiert (onder het label ‘Smart Capital’) middelen van het Energiefonds Brabant in duurzame energieprojecten. Op hoofdlijnen zijn er twee mogelijkheden:

  1. Directe cofinanciering

  De mogelijkheid staat open voor duurzame investeringen in projecten met een omvang van € 4 miljoen of meer.

  2. Indirecte financiering

  Hierbij worden projecten gebundeld via, bijvoorbeeld, een gemeentelijk fonds. In dit geval is (co)financiering van deelprojecten van € 1.000,- tot € 1 miljoen mogelijk.

  Uitgebreide informatie en een aanmeldformulier voor projecten is te vinden via de webpagina ‘Smart Capital’ op de website van de BOM.

 • Groen financiering

  De grootbanken ABN, ING, en RABO alsmede de ‘groene’ banken ASN en Triodos bieden z.g. groenfinancieringen aan. Dit zijn projectfinancieringen die los staan van de reguliere bedrijfsfinanciering.  Voor deze groenfinancieringen gelden aantrekkelijke rentetarieven die tot 0,5% onder de reguliere rentetarieven liggen.  Banken, zie bijvoorbeeld ASN, hanteren strikte voorwaarden voor de projecten die in aanmerking komen voor deze financiering. Zie bijvoorbeeld de voorwaarden van de ASN Bank (pdf).

Meer informatie

Op de website van de RVO vindt u veel informatie over het verduurzamen van bedrijventerreinen. 

Samen kansen realiseren – contact

Er zijn legio mogelijkheden om als bedrijventerrein collectief aan de slag te gaan met energiebesparing én verduurzaming. De adviseurs van Altena Onderneemt Slim gaan graag met vertegenwoordigers van uw bedrijventerrein in gesprek om na te gaan welke kansen er liggen en hoe die kunnen worden gerealiseerd. Een vrijblijvende afspraak maken? Vul uw gegevens en uw vraag in op het formulier op de contactpagina en wij nemen contact met u op.