Per sector

Agrarisch

Waar begin ik?

Waar en hoe in uw bedrijf energie bespaard kan worden, is sterk afhankelijk van uw situatie en van de maatregelen die u al heeft getroffen. Staat u nog aan het begin, dan is het verkrijgen van inzicht de eerste stap. Bijvoorbeeld door:

 • Het uitvoeren van een quickscan, zoals met de Erkende Maatregelenlijst (EML)
 • Aan de slag te gaan met energiemanagement en kiezen van een passend energiemanagement-systeem (EMS) voor good housekeeping;
 • Het uitvoeren van een energiescan door een gecertificeerd energieadviseur. U vindt een geschikte adviseur via collega’s, de website van branchevereniging VAB of via het kwaliteitsregister QBISNL.

Verder vinden wij het belangrijk dat agrarische bedrijfsdaken optimaal worden benut voor zonne-energie. Hierover willen we graag met u in gesprek. Het gaat dan niet alleen om zonnepanelen voor uw eigen energievraag, maar ook voor panelen waarvan u de elektriciteit kunt leveren aan anderen.

Waar moet u verder rekening mee houden:

Gebruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas? Dan geldt voor u een algemene wettelijke informatieplicht en een energiebesparingsplicht. De informatieplicht verplicht u om uiterlijk 1 juli 2019 -en vervolgens elke 4 jaar- informatie over uw energieverbruik te uploaden in een landelijk e-loket.

De energiebesparingsverplichting verplicht u elke maatregel te treffen die zich binnen vijf jaar terugverdient. Wanneer uw bedrijf een Omgevingsvergunning heeft gelden deze algemene verplichtingen niet; dan dient u te voldoen aan de voorschriften van uw Omgevingsvergunning.

Volg de link bij de hier boven genoemde onderwerpen voor meer informatie.

Welke energiebesparende maatregelen moet ik nemen?

Om te voldoen aan de energie-besparingverplichting kunt u gebruik maken van de Erkende Maatregellijsten (EML) voor agrarische bedrijven. Wanneer u al deze maatregelen treft, voldoet u aan de wettelijke energiebesparingsverplichting. U mag afwijken van de erkende maatregelen door een alternatief aan te dragen: de toezichthouder toetst de gelijkwaardigheid van dat alternatief. Door energiebesparende maatregelen te treffen kunt u ook extra punten verdienen voor de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV).

Top 3 maatregelen agrarische bedrijven

 • Voorkoelen van of warmteterugwinning uit melk
 • Frequentieregeling ventilatoren en vacuümpompen
 • Verlichting: schoonmaken armaturen, daglichttoetreding, toepassen van energiezuinige (LED) verlichting,

Zijn er regelingen en subsidies?

Voor investeringen in energiebesparende maatregelen zijn fiscale regelingen en subsidies beschikbaar. Op de website van RVO ziet u een volledig overzicht van de mogelijkheden. U kunt zoeken per branche, per maatregel of doel van de investering. De belangrijkste regelingen voor agrarische bedrijven zijn:

 • EIA: de Energie investeringsaftrek is er voor bedrijven die investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. U kunt 49% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst.
 • MIA/Vamil: de Milieu-investeringsaftrek is er voor bedrijven die investeren in milieuvriendelijke technieken. De MIA geeft een investeringsaftrek oplopend tot 36% van het investeringsbedrag. De Vamil biedt u de mogelijkheid om 75% van de investeringskosten op een door uzelf te bepalen tijdstip af te schrijven.
 • SDE++ 2021: Stimulering Duurzame Energieproductie is voor bedrijven die hernieuwbare energie (gaan) produceren uit bijvoorbeeld zonnepanelen. De subsidieregeling staat open voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën Biomassa, Geothermie, Water, Wind en Zon.
 • Investeringssubsidie Duurzame Energie: de ISDE is er voor de aanschaf van een aansluiting op een warmtenet, warmtepomp, zonneboiler en zonnepanelen.
 • SEBA: De Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfs Auto’s is bedoeld voor ondernemers die een nieuwe volledig emissieloze bedrijfsauto kopen of hier een financial of operationeel lease contract voor afsluiten.

Voor de eerste twee regelingen is het noodzakelijk dat u belastingplichtig bent voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting.

Vragen of hulp nodig?

Neem contact met ons op via het contactformulier dat u vindt op de contactpagina.